Centri za krepitev zdravja

Centri za krepitev zdravja so samostojne organizacijske enote v zdravstvenih domovih. Zaenkrat delujejo v zdravstvenih domovih Celje, Vrhnika in Sevnica.

Centri za krepitev zdravja izvajajo:

  • Program za krepitev zdravja – gre za skupinske delavnice in individualna svetovanja, kjer boste pridobili strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki bodo vodile do boljšega počutja in zdravja;
  • Aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju, pri čemer v skrbi za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju sodelujejo in se povezujejo z društvi za krepitev zdravega življenjskega sloga (npr. z zdravimi društvi), z društvi bolnikov (npr. koronarnimi klubi, društvi diabetikov, društvi bolnikov z osteoporozo), z delovnimi organizacijami, izobraževalnimi institucijami in ostalimi, ki lahko pripomorejo k zdravju prebivalstva v lokalnem okolju.