Delavnice in svetovanje za zdravje (Program za krepitev zdravja) 

skupinske delavnice

Kaj je Program za krepitev zdravja in kaj je njegov namen? 

Program za krepitev zdravja je program skupinskih delavnic in individualnih svetovanj, kjer boste pridobili strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki bodo vodile do boljšega počutja in zdravja.

 

Kje poteka Program za krepitev zdravja? 

Program za krepitev zdravja poteka v centru za krepitev zdravja v zdravstvenem domu. 

Prav tako se lahko izvaja tudi v lokalni skupnosti (npr. v prostorih krajevne skupnosti, v gasilskem domu ipd., skladno z dogovorom).

 

Kdo izvaja Program za krepitev zdravja? 

Program za krepitev zdravja izvajajo dodatno strokovno usposobljene diplomirane medicinske sestre/profesorice zdravstvene vzgoje, diplomirani fizioterapevti, univerzitetni diplomirani psihologi in zdravniki.

 

Komu je Program za krepitev zdravja namenjen? 

Program za krepitev zdravja je namenjen odraslim osebam od 19. leta starosti dalje: 

  • S prisotnimi dejavniki tveganja za razvoj kroničnih bolezni – nezadostna telesna dejavnost, nezdrava prehrana, kajenje, tvegano in škodljivo pitje alkohola, stres, zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v krvi, zvišan sladkor v krvi;
  • S prisotno ogroženostjo za razvoj kroničnih bolezni in 
  • S prisotnimi kroničnimi boleznimi.

Če imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, je udeležba v Programu za krepitev zdravja za vas brezplačna. 

 

Kaj obsega Program za krepitev zdravja? 

Program za krepitev zdravja obsega:

  • 18 vrst skupinskih delavnic in individualnih svetovanj;
  • Presejanje za funkcijsko manjzmožnosti za vse osebe, starejše od 65 let in 
  • Pogovorne ure, ki so namenjene za krajše individualne posvete s strokovnjaki iz centra za krepitev zdravja glede ohranjanja in krepitve zdravja, izvedbe kontrolnih meritev ter za nudenje podpore in pomoči pri spreminjanju vedenja, povezanega z zdravjem.

 

Temeljne obravnave za krepitev zdravja

1. Zdravo živim 

Udeleženci pridobijo informacije o pomenu zdravega življenjskega sloga za krepitev zdravja (zdrave prehrane, telesne dejavnosti, nekajenja, opuščanja tveganega pitja alkohola, obvladovanja stresa), informacije o preprečevanju in zdravljenju kroničnih bolezni ter s strokovno pomočjo oblikujejo uresničljiv načrt za spremembo življenjskega sloga, ki bo pripomogel k izboljšanju njihovega počutja.

Zdravo zivim
2. Ali sem fit? 

Udeleženci pod strokovnim vodstvom opravijo enega izmed treh preizkusov za ugotavljanje telesne pripravljenosti (preizkus hoje na 2 km ali 6-minutni preizkus hoje ali 2-minutni preizkus stopanja na mestu) in izvedo, kakšna je njihova telesna pripravljenost. Skladno z rezultatom jim strokovnjaki svetujejo o ustrezni telesni dejavnosti za krepitev zdravja.

Ali sem fit3. Tehnike sproščanja
 

Udeleženci spoznajo osnovne značilnosti sproščanja in preizkusijo tri različne tehnike sproščanja (dihalne vaje, postopno mišično sproščanje, vizualizacijo pomirjujočega kraja), spoznajo njihove prednosti ter dobijo navodila, da jih lahko izvajajo tudi sami doma.

Tehnike sproscanja


 

Moduli za krepitev zdravja

1. Zvišan krvni tlak 

Udeleženci pridobijo informacije o pomenu normalnih in mejnih vrednosti krvnega tlaka za zdravje, povezanosti izbire zdravega načina življenja in krvnega tlaka ter dejavnikih tveganja za nastanek povišanega krvnega tlaka. Pridobijo znanja in veščine za pravilno izvajanje samomeritev krvnega tlaka ter znanja, veščine in podporo za spreminjanje z zdravjem povezanega vedenja. Udeleženci s strokovno pomočjo oblikujejo uresničljiv načrt za spremembo življenjskega sloga, ki pripomore k vzdrževanju normalnih vrednosti krvnega tlaka in izboljšanju njihovega počutja.

Zvisan krvni tlak2. Zvišane maščobe v krvi 

Udeleženci pridobijo informacije o nastanku holesterola ter o pomenu normalnih in mejnih vrednosti krvnih maščob za zdravje, povezanosti izbire zdravega načina življenja in maščob v krvi ter dejavnikih tveganja za nastanek zvišanih maščob v krvi. Pridobijo znanja, veščine in podporo za spreminjanje z zdravjem povezanega vedenja. Udeleženci s strokovno pomočjo oblikujejo uresničljiv načrt za spremembo življenjskega sloga, ki pripomore k vzdrževanju normalnih vrednosti krvnih maščob in izboljšanju njihovega počutja.

Zvisane mascobe v krvi3. Zvišan krvni sladkor 

Delavnica je namenjena osebam z mejno bazalno glikemijo in moteno toleranco za glukozo. Udeleženci pridobijo najpomembnejša znanja o mejni bazalni glikemiji in moteni toleranci za glukozo.

Zvisan krvni sladkor4. Sladkorna bolezen tipa 2 

Delavnica je namenjena osebam s sladkorno boleznijo tipa 2. Udeleženci pridobijo najpomembnejša znanja o sladkorni bolezni tipa 2.

Sladkorna bolezen tipa 25. Test telesne pripravljenosti za odrasle in test telesne pripravljenosti za starejše 

Test telesne pripravljenosti za odrasle je namenjen osebam, starim od 19 do 69 let, test telesne pripravljenosti za starejše pa osebam, starim 65 let in več. Udeleženci pod strokovnim vodstvom opravijo sklop testov za ugotavljanje telesne pripravljenosti starejših in pridobijo poglobljeno oceno svoje telesne pripravljenosti. Skladno z rezultatom testiranja in zdravstvenim stanjem, jim strokovnjaki svetujejo o ustrezni telesni dejavnosti za krepitev zdravja.

Test telesne pripravljenosti za odrasle in starejse


 

Poglobljene obravnave za krepitev zdravja

1.Zdravo jem 

Udeleženci pridobijo informacije o pomenu prehrane za zdravje ter znanja in veščine za izbiro zdravih živil v pestri ponudbi na trgovskih policah, sestavljanje zdravih jedilnikov na enostaven način, zdravo prehranjevanje v različnih življenjskih situacijah ter napotke za postopno uvajanje sprememb v svoje prehranjevanje.

Zdravo jem2. Gibam se 

Udeleženci pridobijo poglobljeno oceno svoje telesne pripravljenosti ter znanja in veščine za varno in ustrezno izvajanje različnih vrst in oblik telesne dejavnosti. Skupaj s strokovnjakom oblikujejo individualni program za povečanje in samostojno izvajanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja ter izmerijo lasten napredek v telesni pripravljenosti in gibalnih navadah. 

Gibam se3. Zdravo hujšanje 

Udeleženci dobijo strokovno podporo in pomoč pri zdravi izgubi telesne teže ter znanja in veščine za spreminjanje nezdravih prehranskih in gibalnih navad ter podporo v procesu hujšanja in vzdrževanju zdravega življenjskega sloga tudi po zaključku delavnice

Zdravo hujsanje4. S sladkorno boleznijo skozi življenje 

Delavnica je namenjena osebam s sladkorno boleznijo tipa 2. Udeleženci pridobijo najpomembnejša znanja o sladkorni bolezni tipa 2 ter znanja in veščine za postopno uvajanje sprememb v svoje vsakdanje življenje. S strokovno pomočjo oblikujejo uresničljiv načrt za spremembo življenjskega sloga, ki pripomore h krepitvi njihovega zdravja in izboljšanju počutja ter k sprejemanju kronične napredujoče bolezni.

S sladkorno boleznijo skozi zivljenje5. Spoprijemanje s stresom

Udeleženci spoznajo osnovne značilnosti doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine njegovega obvladovanja. Pridobijo znanja in veščine, s katerimi si bodo lahko pomagali sami in izboljšali svoje počutje (tehnike sproščanja, tehnike preusmerjanja misli in čustev, načrtovanje odziva na stresne situacije, razvijanje čustvenega zavedanja ipd.).

Spoprijemanje s stresom6. Podpora pri spoprijemanju z depresijo 

Delavnica je namenjena osebam z diagnozo depresije ali s prisotnimi simptomi depresije in njihovim svojcem. Udeleženci spoznajo osnovne značilnosti depresije, vzroke zanjo ter potek in načine zdravljenja ter pridobijo znanja in veščine, s katerimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje počutje. Z drugimi udeleženci v skupini si lahko izmenjajo izkušnje in se medsebojno podpirajo.

Podpora pri spoprijemanju z depresijo7. Podpora pri spoprijemanju s tesnobo

Delavnica je namenjena osebam z diagnozo anksioznih motenj, tistim, ki jih (izrazita) tesnoba (anksioznost) ovira pri vsakodnevnem življenju in njihovim svojcem. Udeleženci spoznajo osnovne značilnosti anksioznosti, vzroke zanjo, potek in načine zdravljenja ter pridobijo znanja in veščine, s katerimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje počutje. Z drugimi udeleženci v skupini si lahko izmenjajo izkušnje in se medsebojno podpirajo.

Podpora pri spoprijemanju s tesnobo8. Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja in Individualno svetovanje za opuščanje kajenja 

Udeleženci dobijo ključne informacije, strokovno podporo in pomoč pri opuščanju kajenja in vzdrževanju dosežene spremembe.

Skupinsko svetovanje za opuscanje kajenja in Individualno svetovanje za opuscanje kajenja9. Individualno svetovanje za opuščanje tveganega in škodljivega pitja alkohola 

Udeleženci dobijo ključne informacije, strokovno podporo in pomoč pri opuščanju tveganega ali škodljivega pitja alkohola ter pri vzdrževanju manj tveganega pitja alkohola oziroma abstinence.

Individualno svetovanje za opuscanje tveganega in skodljivega pitja alkohola