Krepitev zdravja v lokalni skupnosti (izven zdravstvenega doma)

krepitev zdravja lokalna skupnost

Centri za krepitev zdravja v lokalni skupnosti izvajajo različne aktivnosti krepitve zdravja, na primer: 

  • Dogodki ob obeležitvah dnevov zdravja, izvedba kratkih preventivnih obravnav, meritev, svetovanj v krajevnih skupnostih, delavnic promocije zdravja v lokalni skupnosti;
  • Spodbujanje oseb za vključevanje v preventivne programe in državne presejalne programe za zgodnje odkrivanje raka (Dora, Zora, Svit);
  • Organizacija Svitovih dogodkov, delovanje Svitove kontaktne točke;
  • Izvajanje skupinskih delavnic v delovnih organizacijah.