Program skupaj za zdravje

Namen Preventivnega programa Skupaj za zdravje:

  • Zgodnje odkrivanje oseb s prisotnimi dejavniki tveganja za kronične bolezni, ogroženih za razvoj nekaterih najpogostejših kroničnih bolezni in bolnikov s kroničnimi boleznimi ter 
  • Zagotavljanje strokovnih informacij, učenje veščin in nudenje podpore za dolgotrajno spremembo z zdravjem povezanega življenjskega sloga, opolnomočenje za življenje s kroničnimi boleznimi in krepitev duševnega zdravja.

Program prav tako podpira skupnostni pristop za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju z vključevanjem ranljivih skupin.

Kaj so kronične bolezni

Kronične bolezni so skupina bolezni, kamor sodijo bolezni srca in žilja, rak, sladkorna bolezen, kronične bolezni dihal, duševne motnje in mišično-skeletne bolezni. Omenjene bolezni zmanjšujejo kakovost življenja obolelih, obenem pa bolezni srca in žilja ter rak predstavljajo najpogostejši vzrok umrljivosti pri prebivalcih Slovenije. 

Pri posameznikih lahko večje tveganje za razvoj teh bolezni ugotovimo na podlagi dejavnikov tveganja. Med najpomembnejše prištevamo tiste, ki so povezani z nezdravimi življenjskimi navadami posameznika: nezdravim prehranjevanjem, nezadostno telesno dejavnostjo, kajenjem, tveganim in škodljivim pitjem alkohola ter dolgotrajno izpostavljenostjo stresu. Pomembna dejavnika tveganja sta tudi prekomerna telesna teža in debelost.