Preventivni pregled za preprečevanje kroničnih bolezni

preventivni pregledi

Kakšen je namen preventivnega pregleda? 

Udeležba na preventivnem pregledu vam omogoča pravočasno odkrivanje tveganja za kronične bolezni oziroma pravočasno odkrivanje že prisotnih kroničnih bolezni in ustrezno ukrepanje. 

 

Kje poteka preventivni pregled? 

Preventivni pregled poteka v ambulantah družinske medicine pri vašem osebnem izbranem zdravniku ali pri diplomirani medicinski sestri v referenčnih ambulantah družinske medicine. 

Referenčna ambulanta družinske medicine je naziv za ambulanto družinske medicine z razširjenim timom zdravstvenega osebja. Poleg zdravnika družinske medicine in medicinske sestre oziroma tehnika zdravstvene nege je vanjo vključena tudi diplomirana medicinska sestra, ki prevzema aktivnosti na področju preventive.

 

Kdo izvaja preventivni pregled?

Preventivni pregled v referenčni ambulanti družinske medicine izvaja diplomirana medicinska sestra, ki ob ugotovljeni ogroženosti oziroma obolelosti, posameznika usmeri k zdravniku družinske medicine. 

V ambulanti družinske medicine, ki ni referenčna, pa celoten preventivni pregled izvaja zdravnik družinske medicine. 

Pri tistih osebah, ki se iz različnih razlogov ne morete udeležiti preventivnega pregleda pri vašem osebnem izbranem zdravniku, preventivni pregled na domu lahko izvede tudi diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu.

 

Kaj obsega preventivni pregled?

  • Pogovor o vaših življenjskih navadah, povezanih z zdravjem;
  • Meritve krvnega tlaka, telesne višine, teže in obsega pasu;
  • Laboratorijske meritve ter
  • Kratko svetovanje o spreminjanju nezdravih življenjskih navad in krepitvi duševnega zdravja.

 

Kako pogosto poteka preventivni pregled? 

Do preventivnega pregleda ste upravičeni vsakih 5 let. 

Ogroženi za razvoj kroničnih bolezni in kronični bolniki pa vsako leto. 

 

Kaj pridobim z opravljenim preventivnim pregledom?

Po opravljenem preventivnem pregledu se boste skladno z rezultati le-tega, prisotnimi nezdravimi življenjskimi navadami oziroma glede na novo odkrite kronične bolezni, lahko udeležili različnih skupinskih delavnic in individualnih svetovanj v Programu za krepitev zdravja, ki vam bodo pomagale pri krepitvi, ohranjanju ali izboljšanju zdravja oziroma pripomogle h kakovostnemu življenju s kronično boleznijo.