Nacionalni inštitut za javno zdravje
SLO / ENG

Aktualno

Zaključno srečanje projekta »Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju«, 24. maj 2016

24. maja 2016 je potekalo zaključno srečanje projekta »Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju«, ki se ga je udeležilo skoraj 200 strokovnjakov iz različnih sektorjev in področij dela. S svojim doprinosom v času trajanja projekta so pomembno vplivali na oblikovanje rešitev za boljše zdravje prebivalcev Slovenije.

Vnaprej opredeljeni projekt »Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju« poteka od septembra 2013 in se končuje letos istega meseca. Financiranje s strani Norveškega finančnega mehanizma je pripomoglo k oblikovanju mnogoterih rešitev na področju preventivnega zdravstvenega varstva otrok, mladostnikov in odraslih. V projekt so bile vključene številne organizacije in posamezni strokovnjaki s področij zdravstvenega in socialnega varstva, zaposlovanja ter mnogoterih drugih, ki so pomagali nadgrajevati obstoječe in graditi nove pristope na področju krepitve zdravja, preprečevanja kroničnih bolezni in zmanjševanja neenakosti v zdravju. Nove rešitve, ki temeljijo na skupnostnem pristopu in večjem sodelovanju deležnikov v procesu bodo nedvomno prispevale k cilju projekta: Zmanjšati kronične nenalezljive bolezni in zmanjšati neenakosti v zdravju.
Na zaključnem srečanju so bili predstavljeni rezultati in izdelki projekta, svoje izkušnje so delili tudi predstavniki projektnega partnerja, Norveškega inštituta za javno zdravje. V okviru okrogle mize so se sodelujoči osredotočili na vprašanje implementacije rezultatov na sistemski ravni in posledično uporabe v prihodnje. Na okrogli mizi so sodelovali:
  • Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje RS
  • Simona Zagorc, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS
  • Vladimira Tomšič, direktorica Zdravstvenega doma Sevnica
  • Roman Strgar, direktor Zdravstvenega doma Vrhnika

Program srečanja in prezentacije sodelujočih najdete spodaj.

Dodatne informacije

Galerija fotografij