Nacionalni inštitut za javno zdravje
SLO / ENG

NFM - Norveški Finančni Mehanizem

Namen financiranja

Države članice EU in tri članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP), ki niso članice EU, in sicer Islandija, Lihtenštajn in Norveška, sodelujejo na notranjem trgu, ki ga opredeljujejo tako imenovale »štiri svoboščine«: prosti pretok blaga, storitev, kapitala in oseb. Hkrati so Islandija, Lihtenštajn in Norveška vzpostavile Finančni mehanizem EGP za podporo socialne in ekonomske kohezije znotraj razširjenega EGP, Kraljevina Norveška pa je za podporo socialne in ekonomske kohezije namenila sredstva tudi v okviru Norveškega finančnega mehanizma (NFM).

Kljub velikemu napredku v Evropi v zadnjih letih so razlike v gospodarskem razvoju in življenjskem standardu še vedno prisotne. Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) vključuje cilj za zmanjšanje socialnih in ekonomskih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru. Odkar je Sporazum EGP stopil v veljavo leta 1994 EGP EFTA države prispevajo k prizadevanjem za kohezijo na ravni celotne Evrope. V okviru nepovratnih sredstev finančnih mehanizmov je za obdobje 2009–2014 namenjenih 1,79 milijarde evrov, pri čemer Norveška prispeva 97 % vseh sredstev.

 http://norwaygrants.si/

Program NFM 2009–2014

Program NFM 2009–2014 z nepovratnimi sredstvi v Sloveniji podpira programe in projekte tudi na več programskih področjih. Področje »civilna družba, človekov in socialni razvoj« se deli na dve podpodročji:  
  • Pobude za javno zdravje ter
  • Integracija načela enakosti spolov in usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.
V okviru pobud na področju javnega zdravja prednostne vsebine projektov vključujejo zmanjševanje neenakosti med skupinami uporabnikov, preprečevanje in zmanjševanje bolezni, vezanih na življenjski slog, ter izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja v Sloveniji.

 http://norwaygrants.si/wp-content/uploads/2013/04/Programme-Areas-2009-2014.pdf

NIJZ in NFM

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014   pridobil vnaprej definirani projekt „Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju“ s krajšim imenom „Skupaj za zdravje“. Projekt poteka v sodelovanju s projektnim partnerjem Norveškim inštitutom za javno zdravje (Norwegian Institute of Public Health - NIPH) in slovenskimi strokovnjaki v preventivnem zdravstvenem varstvu, predstavniki strokovnih združenj ter izvajalci zdravstvene dejavnosti. Projekt poteka od 24. 9. 2013 do 30. 9. 2016.