Nacionalni inštitut za javno zdravje
SLO / ENG

Zdravje je ena izmed temeljnih človekovih pravic in pomembna vrednota za posameznika, družino in družbo.

Splošni cilj projekta Skupaj za zdravje je zmanjšati kronične nenalezljive bolezni, povezane z življenjskim slogom, s pomočjo nadgrajenih in okrepljenih preventivnih zdravstvenih programov.

V okviru projekta bodo v sodelovanju s strokovnjaki iz Slovenije in tujine razviti novi pristopi, orodja, programi in storitve.

V Sloveniji so številne politike usmerjene v krepitev in ohranitev zdravja.

Aktualno

Kakšnih novosti bomo deležni v preventivnem zdravstvenem varstvu?

30. september 2016

V okviru projekta smo oblikovali nove modele in pristope na področju preventivnega zdravstvenega varstva otrok, mladostnikov in odraslih. Prenovljeni pristopi so v največji možni meri prilagojeni potrebam uporabnic in uporabnikov, saj je zagotavljanje primerne obravnave in dostopnosti izjemnega pomena za krepitev zdravja ter zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Več o novici

OTROCI IN MLADOSTNIKI

NACIONALNI PROGRAM ZA OTROKE IN MLADINO V RS


Z nacionalnim programom za otroke in mladino v Republiki Sloveniji 2006 - 2016 je določeno, da morajo imeti otroci in mladostniki v različnih okoljih zagotovljene optimalne pogoje za zdrav razvoj, vse od rojstva dalje.

Več o prispevku

ODRASLI

OBVLADOVANJE KRONIČNIH NENALEZLJIVIH BOLEZNI


Nenalezljive kronične bolezni, med katere sodijo bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen, kronična obstruktivna pljučna bolezen, rak, debelost, depresija, demenca in funkcionalna invalidnost starejših oseb, predstavljajo veliko breme za družbo, ki se s staranjem prebivalstva še povečuje.

Več o prispevku

Izdelki in poročila

Vsi izdelki in poročila