[M úB
Nacionalni inštitut za javno zdravje
SLO / ENG

Otroci in mladostniki

Dejavnost 1A.1: Ocena potreb

Ocena potreb predstavlja osnovo za na─Źrtovanje izbolj┼íav preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov (PZVOM) ter pristopov za zmanj┼íevanje neenakosti v zdravju. V projektu bodo pripravljeni tudi podatki, ki bodo osvetlili posebne potrebe ranljivih in prikraj┼íanih skupin otrok in mladostnikov z namenom priprave modelov slu┼żb oziroma storitev, ki u─Źinkovito in na primeren na─Źin odgovorijo na njihove potrebe. 

V oceno potreb bo vklju─Źeno:
  1. Analiza podatkov in informacij, pridobljenih z razli─Źnimi metodami raziskovanja, ter dodatna utemeljitev zaklju─Źkov, zlasti za tista podro─Źja preventivnega varstva, kjer se ka┼żejo pomanjkljivosti in vrzeli. Na podlagi slednjega bo mogo┼íe pripraviti predlog izbolj┼íav.
  2. Ocena zdravstvenih potreb ranljivih oziroma prikraj┼íanih skupin otrok in mladostnikov ter njihovega vstopanja v zdravstveni sistem. Ugotovitve so pomembne za oblikovanje prilagojenih programov in u─Źinkovitih intervencij za skupine s posebnimi potrebami ter pristopov za vklju─Źevanje otrok in mladostnikov iz teh skupin v zdravstveni sistem.
  3. Vidiki in izkušnje uporabnikov PZVOM, ki bodo prispevali odgovore na vprašanja, na katera z analizami podatkov ne moremo odgovoriti.
Rezultati ocene potreb bodo podlaga za opredelitev intervencij in pristopov, ki jih bomo razvijali v projektu, ter njihove umestitve v sistem. Na ta na─Źin bo opredeljeno tudi izhodi┼í─Źno stanje, kar bo omogo─Źilo vrednotenje dose┼żka pri posodobitvi preventivnega varstva. 

Dejavnost 1A.2:  Razvoj programa in modela

Razviti bodo modeli za oblikovanje mladim prijaznih preventivnih zdravstvenih storitev v razli─Źnih okoljih. Razviti bodo tudi pristopi za ve─Źje vklju─Źevanje ranljivih in prikraj┼íanih otrok in mladostnikov v programe preventivnega zdravstvenega varstva s poudarkom na promociji zdravja ter prepre─Źevanju in zgodnjem odkrivanju morebitnih te┼żav. Kot model bo pripravljen razvoj intervencije za otroke in mladostnike s prekomerno telesno te┼żo. 
Pri vzgoji za zdravje za otroke, mladostnike, bodo─Źe star┼íe in star┼íe bodo zbrani uporabniku prijazni pristopi, vsebine in orodja ter razviti razli─Źni zdravstvenovzgojni materiali in orodja za izvajalce in uporabnike.

Dejavnost 1A.3: Priprava niza kazalnikov in metodologije za spremljanje in evalvacijo preventivnega programa

V okviru te dejavnosti bo razvit niz nacionalnih kazalnikov, ki nam bodo v pomo─Ź pri ocenjevanju zdravja otrok in mladostnikov. Obenem bodo pomenili glavno orodje za spremljanje in evalvacijo preventivnih programov na podro─Źju preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladine. Izdelana bodo metodolo┼íka navodila za zbiranje podatkov.  
V oblikovanje izdelkov znotraj te dejavnosti bo mo─Źno vklju─Źen norve┼íki projektni partner, Norve┼íki in┼ítitut za javno zdravje, ki ima bogate izku┼ínje na podro─Źju zbiranja podatkov in oblikovanja kazalnikov.

Dejavnost 1A.4: Pilotno testiranje novih modelov

Modeli in orodja, ki bodo oblikovani v sklopu projekta, bodo testno uporabljeni v razli─Źnih okoljih. Poudarek bo dan preverjanju v mestnem in ruralnem okolju. Poleg strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri oblikovanju novih modelov, bodo vklju─Źeni tudi drugi izvajalci. Zanje bomo pred za─Źetkom pilotnega testiranja pripravili kratko izobra┼żevanje, ki bo slu┼żilo tudi kot model za usposabljanje interdisciplinarnih timov na lokalni ravni. Ob zaklju─Źku bodo izdelana poro─Źila o izvedbi pilotskih implementacij predlaganih modelov.
Prav tako bodo pilotno testirana podajanja vsebin vzgoje za zdravje, kjer bodo pristopi, ki so prijazni uporabniku in ob─Źutljivi za potrebe ranljivih skupin, preverjeni v ┼íoli za bodo─Źe star┼íe, pri pred┼íolski otrocih in njihovih star┼íih ter pri ┼íolskih otrocih in mladostnikih.

Dejavnost 1A.5: Evalvacija pilotov in prilagoditev programa

Izku┼ínje, ki jih bodo izvajalci pilotnih testiranj novih modelov in pristopov pridobili skozi izvajane pilota, bomo analizirali in pripravili dopolnitve ter nadgradnje oblikovanih modelov novih programov in pristopov. Povratne informacije, potrebne za uvedbe izbolj┼íav, bomo pridobili tudi s pomo─Źjo preverjanja zadovoljstva uporabnikov. Rezultati evalvacije bodo vklju─Źeni v kon─Źni izdelek, ki bo predstavljal strokovno podlago za nadgraditev programa preventivnega zdravstvenega varstva.

Dejavnost 1A.6: Usklajevanje rezultatov v najširši strokovni javnosti

Projekt je oblikovan tako, da so predstavniki zainteresirane javnosti (tako uporabnikov kot izvajalcev preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov) vklju─Źeni v vse faze projekta. Poleg tega je v okviru projekta posebna dejavnost, ki skrbi za posredovanje informacij vsem dele┼żnikom, tudi tistim, ki niso neposredno vklju─Źeni v dejavnosti na projektu. Rezultati bodo predstavljeni strokovni javnosti na nacionalnih in mednarodnih sre─Źanjih in konferencah ter objavljeni v strokovnih publikacijah, kar bo poleg neposrednega sprejemanja predlogov omogo─Źilo usklajevanje rezultatov v naj┼íir┼íi strokovni javnosti. 

Dejavnost 1B.1: Priprava in implementacija novih te─Źajev iz javnega zdravja

V projektu bodo pripravljena tudi orodja za krepitev zmogljivosti javnega zdravja. S tem namenom bodo oblikovane vsebine novega izobra┼żevalnega te─Źaja Javno zdravje otrok in mladostnikov za izvajalce zdravstvenega varstva, strokovne sodelavce in odlo─Źevalce. Isti ciljni skupini so namenjene izobra┼żevalne vsebine o neenakostih v zdravju.