Nacionalni inštitut za javno zdravje
SLO / ENG

Odrasli

Delovne skupine

Za kakovostnejše in učinkovitejše delo na projektu so sodelujoči strokovnjaki razdeljeni v več delovnih skupin (DSK), znotraj katerih pripravljajo vsebine s posameznih področij.

Znotraj delovnega sklopa odrasli so oblikovane naslednje delovne skupine:
 • DSK za primarno in sekundarno preventivo v ambulanti družinkskih zdravnikov in referenčnih ambulant družinske medicine,
 • DSK za nemedikamentozne obravnave,
 • DSK za podporo preprečevanju in obvladovanju kroničnih nenalezljivih bolezni na domu in v lokalni skupnosti,
 • DSK za samooskrbo srčno-žilnih bolezni,
 • DSK za samooskrbo sladkorne bolezni tipa 2,
 • DSK za samooskrbo depresije,
 • DSK za samooskrbo funkcijske manjzmožnosti,
 • DSK za zmanjševanje neenakosti in obravnavo ranljivih skupin,
 • DSK za razvoj indikatorjev,
 • DSK za razvoj in organizacijo izobraževalnih modulov,
 • DSK za integracijo in
 • DSK za pripravo in diseminacijo publikacij (uredniški odbor).

Več o vsebinskih področjih posameznih delovnih skupin in njihovem opravljenem delu lahko preberete v priponkah.

Dokumenti