Nacionalni inštitut za javno zdravje
SLO / ENG

Odrasli

Ozadje

Nenalezljive kronične bolezni, med katere sodijo bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen, kronična obstruktivna pljučna bolezen, rak, debelost, depresija, demenca in funkcionalna manjzmožnost starejših oseb, predstavljajo veliko breme za družbo, ki se s staranjem prebivalstva še povečuje. Nenalezljive kronične bolezni so vzrok za večjo smrtnost in prezgodnjo umrljivost, nezmožnost za delo in invalidnosti ter povečujejo stroške na področju zdravstva in socialnega varstva.

Glavni razlog za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni je nezdrav življenjski slog, ki je izrazitejši pri skupinah s slabšim socialno-ekonomskim položajem. Analize kažejo, da v Sloveniji socialno-ekonomski položaj pomembno vpliva na zdravje prebivalstva. Obstajajo velike razlike v obolevnosti, smrtnosti in pričakovani življenjski dobi med različnimi socialno-ekonomskimi skupinami prebivalstva. Vzorec in obseg neenakosti v zdravju je podoben drugim državam članicam Evropske Unije. 

Zaradi razširjenosti kroničnih nenalezljivih bolezni v Sloveniji je potrebna nadgradnja sedanje organiziranosti in zmogljivosti na primarni zdravstveni ravni. Za učinkovito obvladovanje in preprečevanje nenalezljivih kroničnih bolezni potrebujemo nove modele in programe ter krepitev zmogljivosti zdravstvenih delavcev na tem področju.

Cilji

Cilj je oblikovanje programa za integrirano preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom, pri odraslih. 

Za doseganje cilja bosta v projektu oblikovana naslednja izdelka:
  • model za integrirano preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom, pri odraslih ter
  • izboljšane kapacitete in sredstva za preventivne programe za odrasle.